شهر
دانلود اپلیکیشن دانرو
صاحبان کسب‌وکار

خدمات ناخن یاسمن

۵/
۴.۲
( ۴ نفر )
سالن زیبایی بانوان | یوسف آباد
۲ نفر اینجا را ذخیره کرده اند.

خدمات ناخن یاسمن در تهران، یوسف اباد، کوچه ۴۵

تخفيف ويژه

خدمات ناخن…

تخفيف ويژه

حذف استوری

آیا میخواهید استوری را پاک کنید؟

گزارش استوری

آیا میخواهید استوری را پاک کنید؟

مشارکت کنید

و به تصمیم هزاران نفر کمک کنید، و امتیاز بگیرید!

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس
۵/
۴.۲
۴ نفر
کیفیت و سرعت ۸۴٪
قیمت خدمات ۸۴٪
محبوبیت ۸۴٪

هنوز نظری ثبت نشده است.

اولین نظر در مورد این کسب‌وکار را شما بنویسید!

نظر خود را اینجا بنویسید…

۱۱۷ عکس و ویدیو

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۵/۰۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۵/۰۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۵/۰۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۴/۱۲

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۴/۱۲

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۴/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۲۶

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۱۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۱/۰۲

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۹/۰۱/۰۲

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۹

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۱۵

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۱۵

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۰۲

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۱/۰۱

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

ناشناس

۱۳۹۸/۱۰/۱۷

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

عکس توسط:

Yasaman Daghighi

۱۳۹۷/۰۵/۳۰

عکس توسط:

سارا پهلوان

۱۳۹۷/۰۵/۳۰
مسیریابی

اطلاعات

تهران، یوسف اباد، کوچه ۴۵

ساعات کاری

الان بسته است
شنبه ۱۰:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰
یکشنبه ۱۰:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰
دوشنبه ۱۰:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۰:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰
چهارشنبه ۱۰:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰
پنج‌شنبه ۱۰:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰

آخرین بروزرسانی اطلاعات: ۱۳۹۸-۱۰-۱۵

اطلاعات غلط است؟

خدمات

خدمات ابرو هاشور ابرو میکاپ شینیون کوپ دکلره موها روشن کردن مو کراتینه مو وکس اپیلاسیون بافت مو خدمات پوست خدمات ناخن ژلیش کاشتهای دیزاین آرایش صورت اصلاح با شمع صافی ژاپنی مو بافت کف سری رنگ مو بند و ابرو آموزش خود آرایی انواع لایت

امکانات

کارت خوان