شهر
دانلود اپلیکیشن دانرو
صاحبان کسب‌وکار

کترینگ نارنج

۵/
۴.۷
( ۸ نفر )
رستوران ایرانی | تهرانپارس
۱ نفر اینجا را ذخیره کرده اند.
تهیه و توزیع غذای ایرانی / کلیه غذای های موجود در منو به صورت خوراک با دورچین سرو می شود / کترینگ ها و تهیه غذ اها مراک… بیشتر بخوانید

حذف استوری

آیا میخواهید استوری را پاک کنید؟

گزارش استوری

آیا میخواهید استوری را پاک کنید؟

مشارکت کنید

و به تصمیم هزاران نفر کمک کنید، و امتیاز بگیرید!

ثبت امتیاز
نوشتن نظر
افزودن عکس
۵/
۴.۷
۸ نفر
کیفیت سفارش ۹۰٪
قیمت‌ها ۹۶٪
محبوبیت ۹۶٪

هنوز نظری ثبت نشده است.

اولین نظر در مورد این کسب‌وکار را شما بنویسید!

نظر خود را اینجا بنویسید…

۱۰۰ عکس و ویدیو

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۱۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۸

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۲

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۳۰

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۲۹

عکس توسط:

حامد امامیه

۱۴۰۰/۰۳/۲۹
مسیریابی

اطلاعات

تهران، تهرانپارس، بزرگراه رسالت، بین اتوبان باقری و خیابان رشید بازارجه رضا

ساعات کاری

الان بسته است
شنبه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰
یکشنبه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰
دوشنبه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰
سه‌شنبه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰
چهارشنبه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰
پنج‌شنبه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰
جمعه ۱۲:۰۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰

آخرین بروزرسانی اطلاعات: ۱۳۹۹-۰۹-۱۹

اطلاعات غلط است؟