شهر
دسته‌های پربازدید:
دانلود اپلیکیشن دانرو
صاحبان کسب‌وکار
8.1 / 10
200
نظر
لندینگ دانرو لندینگ دانرو

انواع مشاوره در مراکز روانشناسی میرداماد شامل مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره سازشی یا شخصی، مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره اجتماعی و مشاوره های تخصصی نظیر مشاوره حقوقی و پزشکی می باشد. روانشناسی مشاوره به عنوان یک رشته علمی خصوصا در زمینه های زیر از علم روانشناسی استفاده می شود و به آن کمک می کند که شامل رفتار شغلی، شامل رشد علایق، نگرش ها، ارزش ها، و استعدادهای شغلی و رابطه آنها با رضایت و کارآیی شغلی. شناخت و کمک به افزایش رشد شناختی انسان، و رابطه آن با حل مسأله، تصمیم گیری و قضاوت.یادگیری انسان و تغییر رفتار، به ویژه در زمینه کسب، انتقال، و حفظ رفتارهای موفق و مسلط در طول زندگی. 

صاحب کسب‌وکار هستید؟

با ثبت کسب‌وکار یا ادعای مالکیت کسب‌وکار خود در دانرو، از خدمات ویژه دانرو به طور رایگان استفاده کنید!بیشتر بخوانید...